โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ่อหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ่อหลวง
เขต/อำเภอ ฮอด
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -