โรงเรียนกศน.ตำบลบวกค้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบวกค้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บวกค้าง
เขต/อำเภอ สันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ buak.khang.nfe2557@gmail.com
เว็บไซต์ -