โรงเรียนกศน.ตำบลทรายมูล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทรายมูล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทรายมูล
เขต/อำเภอ สันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ mew_supattra@hotmail.com
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%