โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ก๊า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ก๊า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ก๊า
เขต/อำเภอ สันป่าตอง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -