โรงเรียนกศน.ตำบลมะขามหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลมะขามหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล มะขามหลวง
เขต/อำเภอ สันป่าตอง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ isu.Tik108@hotmail.com
เว็บไซต์ -