โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง
เขต/อำเภอ พร้าว
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ thitichaphorn@hotmail.com
เว็บไซต์ -