โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านหลวง
เขต/อำเภอ แม่อาย
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ nfe_banrung@hotmail.com
เว็บไซต์ -