โรงเรียนกศน.ตำบลท่าตอน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าตอน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าตอน
เขต/อำเภอ แม่อาย
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ nfe_maeai@hotmail.com
เว็บไซต์ -