โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านช้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านช้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านช้าง
เขต/อำเภอ แม่แตง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -