โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองก๋าย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเมืองก๋าย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เมืองก๋าย
เขต/อำเภอ แม่แตง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -