โรงเรียนกศน.ตำบลขี้เหล็ก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ขี้เหล็ก
เขต/อำเภอ แม่แตง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -