โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตลาดใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตลาดใหญ่
เขต/อำเภอ ดอยสะเก็ด
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -