โรงเรียนกศน.ตำบลตลาดขวัญ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตลาดขวัญ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตลาดขวัญ
เขต/อำเภอ ดอยสะเก็ด
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -