โรงเรียนกศน.ตำบลป่าลาน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลป่าลาน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ป่าลาน
เขต/อำเภอ ดอยสะเก็ด
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -