โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งข้าวพวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งข้าวพวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งข้าวพวง
เขต/อำเภอ เชียงดาว
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ wiyawut_k@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -