โรงเรียนกศน.ตำบลปิงโค้ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลปิงโค้ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ปิงโค้ง
เขต/อำเภอ เชียงดาว
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ nef_999@hotmail.com
เว็บไซต์ -