โรงเรียนกศน.ตำบลเมืองงาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเมืองงาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เมืองงาย
เขต/อำเภอ เชียงดาว
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ preeya-suriya@hotmail.com
เว็บไซต์ -