โรงเรียนกศน.ตำบลกองแขก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกองแขก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กองแขก
เขต/อำเภอ แม่แจ่ม
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ em-_-1663@hotmail.com
เว็บไซต์ -