โรงเรียนกศน.ตำบลดอยแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดอยแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดอยแก้ว
เขต/อำเภอ จอมทอง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -