โรงเรียนกศน.ตำบลช้างเผือก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช้างเผือก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช้างเผือก
เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ krukukkai2008@hotmail.com
เว็บไซต์ -