โรงเรียนกศน.ตำบลหนองโพธิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองโพธิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองโพธิ์
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wassana2523@hotmail.com
เว็บไซต์ -