โรงเรียนกศน.ตำบลยอดชาด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลยอดชาด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ยอดชาด
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ Tichakron9999.blogspot.com