โรงเรียนกศน.ตำบลโคกสี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกสี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกสี
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ amonrut28@hotmail.com
เว็บไซต์ -