โรงเรียนกศน.ตำบลดอนเตย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดอนเตย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดอนเตย
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -