โรงเรียนกศน.ตำบลนาใน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาใน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาใน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kantinan 383@gmail.com
เว็บไซต์ -