โรงเรียนกศน.ตำบลโพนจาน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนจาน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนจาน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ ้http://nonformalphonchan.blogspot.com/