โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านค้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านค้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านค้อ
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ terak 2512@hotmail.com
เว็บไซต์ -