โรงเรียนกศน.ตำบลนาขมิ้น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาขมิ้น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาขมิ้น
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Supawit 999@gmail.com
เว็บไซต์ -