โรงเรียนกศน.ตำบลนาหัวบ่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาหัวบ่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาหัวบ่อ
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -