โรงเรียนกศน.ตำบลโพนสวรรค์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนสวรรค์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ phonsawhan@gmail.com
เว็บไซต์ http://kaithong3344.blogspot.com/