โรงเรียนกศน.ตำบลท่าเรือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าเรือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าเรือ
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ rutrut251722@gmail.com
เว็บไซต์ nirutkop.blogspot.com