โรงเรียนกศน.ตำบลเหล่าพัฒนา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเหล่าพัฒนา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เหล่าพัฒนา
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -