โรงเรียนกศน.ตำบลนาคูณใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาคูณใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาคูณใหญ่
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wormboy_38@hotmail.com
เว็บไซต์ http://wormboy7.blogspot.com/