โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเสียว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านเสียว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านเสียว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sararat35@hotmail.com
เว็บไซต์ -