โรงเรียนกศน.ตำบลนางัว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนางัว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นางัว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ stodrider@gmail.com
เว็บไซต์ -