โรงเรียนกศน.ตำบลนาหว้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาหว้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาหว้า
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -