โรงเรียนกศน.ตำบลหาดแพง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหาดแพง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หาดแพง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ npm.ask_nfedc@nfe.co.th
เว็บไซต์ -