โรงเรียนกศน.ตำบลโพนสว่าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพนสว่าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพนสว่าง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ npm.ask_nfedc@nfe.go.th
เว็บไซต์ -