โรงเรียนกศน.ตำบลนาคำ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาคำ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาคำ
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ npm.ask_nfedc@nfe.go.th
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/pages/กศน.ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม