โรงเรียนกศน.ตำบลสีชมพู

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสีชมพู
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สีชมพู
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Tha-nin-2518@hotmail.com
เว็บไซต์ -