โรงเรียนกศน.ตำบลคำพี้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคำพี้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คำพี้
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ mnakae_55@hotmail.com
เว็บไซต์ -