โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแก้ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านแก้ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านแก้ง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nithamon@gmail.com
เว็บไซต์ -