โรงเรียนกศน.ตำบลนาเลียง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาเลียง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาเลียง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Langmachg@-hotmail.com
เว็บไซต์ -