โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบ่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองบ่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองบ่อ
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ na042571067@hotmail.com
เว็บไซต์ 202.143.172.186/nakea/