โรงเรียนกศน.ตำบลก้านเหลือง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลก้านเหลือง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ก้านเหลือง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Ang-na2522@hotmail.com
เว็บไซต์ -