โรงเรียนกศน.ตำบลพุ่มแก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพุ่มแก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พุ่มแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ natiyaphukea2012@gmail.com
เว็บไซต์ http://phumkea2011.blogspot.com