โรงเรียนกศน.ตำบลพิมาน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพิมาน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พิมาน
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Saki-99999@hotmail.com
เว็บไซต์ -