โรงเรียนกศน.ตำบลหนองสังข์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองสังข์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองสังข์
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Paenakae153@hotmail.com
เว็บไซต์ -