โรงเรียนกศน.ตำบลเรณูใต้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเรณูใต้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เรณูใต้
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Phongsai06@gmail.com
เว็บไซต์ http://renutai.blogspot.com/