โรงเรียนกศน.ตำบลหนองย่างชิ้น

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองย่างชิ้น
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองย่างชิ้น
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://nongyangfe.blogspot.com/